Докузак – водопадът на деветте извора в сърцето на Странджа планина

Докузак е най-големият водопад в планината Странджа. Намира се в непосредствена близост до Малко Търново и преди село Стоилово. Освен с красотата си, той привлича туристи и с лесния достъп – до него се стига с автомобил, а от шосето надолу води кратка пътечка.

Водопадът носи името на реката, която го захранва, която пък е приток на река Айдере от поречието на река Велека. Самото име „Докузак“ означава 9 извора. Река Докузак събира водите на карстовите извори от Малкотърновската котловина – Големият врис, Малкият врис, Сушица, Бигорът, Бялата вода и Деветте извора. По протежението на реката е и самият водопад – най-водоносният в цяла Странджа.
Водопада Докузак
Водопад Докузак е висок около пет метра. Има мощен и с много красив рисунък, с множество дипли. Водите му падат на много струи и се леят върху ръбати и силно релефни скали, което създава усещане, че водата сякаш блика от всякъде. И всичко това на фона на близката гора. Малко в страни от основната струя има още няколко струи, течащи по скали, покрити с мъх, а под тях зеят няколко кухини – малки пещерички.

Районът около водопада е със статут на защитена местност от 1991 г. в рамките на Природен парк „Странджа“. Местността обхваща красив карстов район при р. Докузак, с малкия едноименен водопад и непресъхващите девет извора. По поречието й има места за отдих и риболов. До самия водопад също има изграден заслон с огнище. Защитената местност „Докузак“ пази естествено находище на Странджански чай (Sideritis syriaca). Тук се намира най-компактното от разпръснатите в околността негови естествени находища.

Водопадът Докузак е сред обектите в нашия културен гастротур „В сърцето на Странджа – мистика, местни вкусове и манов мед“, който през 2021 година ще се проведе на 25 и 26 септември.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.