Езеро Сребърна

Резерватът Сребърна е разположен под миграционния път на прелетните птици – Via Pontica. Намира се на 16 километра от Силистра и на два километра от река Дунав. Обхваща площ от 600 хектара и е биосферен, поради уникалната си флора и фауна. В територията му е включено и езерото Сребърна. Разходката край езерото е сред акцентите в програмата на нашия Гастрономически и културен тур „Вкуси Златна Добруджа!“.

Има различни легенди за появата на името на резервата. Първата е свързана с битка на печенегите, при която намира смъртта си хан Сребрун. Според други, по бреговете на езерото има заровена лодка, в която е скрито сребро. Третата легенда е обвързана със съзерцанието на луната при пълнолуние и приказната картина вечер. Това е и най-правдоподобната версия за наименованието на резервата.

През 1911 година Алекси Петров посещава територията на резервата и открива богат птичи свят. Той организира експедиции, чиято цел е да изучават гнездящите птичи колонии. Местността успява да заинтригува и австрийски изследователи орнитолози.

Езеро Сребърна е сладководно. Площта му е около 2-2,5 км, а дълбочината от 1 до 3 метра. Единадесет от растителните видове са обявени за застрашени или редки извън територията на резервата, а разнообразитето на растенията достига до 139 вида. Животинските видове са още по-многобройни – 10 вида земноводни, 41 вида бозайници, 11 вида влечуги и 24 вида риби.

Езеро Сребърна

Интересни животински видове, които могат да се срещнат по тези територии са шипобедрена костенурка, видра, степна скачаща мишка, европейска дива котка, смок мишкар, воден плъх, щука, червеноперка, каракуда, езерен рак, жаба дървесница и др.

По тази територия гнездят около 221 вида птици. Интересни представители са: малък корморан, къдроглав пеликан, лопатар, блестящ ибис, белоока потапница, ням лебед, червеногуша гъска, малка белочела гъска, сива гъска, мустакат синигер, патици и др. Единствено в резерват Сребърна може да се срещне гнездово находище на голяма бяла чапла.

Сребърна е обявена за резерват през 1948 година, а 29 години по-късно и за биосферен резерват, включен в списъка на ЮНЕСКО. След още 6 години става част от паметниците на световното културно наследство и природни забележителности на ЮНЕСКО. На територията на Сребърна може да се посети музей с експозиция от препарирани обитатели. Обособена е и екопътека, на която са създадени площадки за наблюдение на птици.

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.