Тракийска гробница Свещари

На територията на България са открити стотици паметници, завещани от тракийската цивилизация и учените все още не са отговорили на всички въпроси, възникнали около траките. Но откритата гробница в село Свещари, Разградско, е сред най-запазените и впечатляващи по територията на нашите земи. Намира се на 42 километра от Разград, в община Исперих, близо до село Свещари и е сред акцентите в нашия гастрономически и културен тур “Вкуси Златна Добруджа”.

Гробницата е част от историко-археологически резерват „Сборяново”, разположен между Малък Поровец и село Свещари. В този резерват са открити още няколко некрополи и могили, мюсюлманското светилище Демир баба теке и тракийски отстанки от древен град. През 1982 година е разкопана високата Ганина могила. След като е напълно проучена, тя е затрупана.

Според учените, гробницата край Свещари е построена през първата половина на III в. пр.н.е. Дължината и е приблизително 7,5 метра, а вътрешната височина достига до 4,45 метра. За построяването й са използвани огромни бели блокове от обработен мек варовик. Впечатляваща е и широчината, която достига 6,5 метра.

Дромосът (представлява коридор) води към три помещения – гробна камера, преддверие и странично помещение. Всяко помещение е покрито с полуцилиндричен свод, който има различна височина и асиметрично разположение. Входът на преддверието е украсен с розетки и волски глави, който се свързват с гирлянди. Гробницата е декорирана с много разнообразни форми, включително и на различни животински видове.

Гробница Свещари

Според изследователите, тази гробница е последен дом на царя на племето гети – Дромихет. Открити са две каменни легла, гробни дарове и човешки останки. По каменните легла са изобразени орнаменти, свързани със сцени на обожествяване. Човешките останки се предполага, че са принадлежали на трима души. Едните са били на 36-годишния владетел, а другите на жена на около 25-годишна възраст, вероятно съпругата му.

По това време традицията е повелявала съпругата да придружи мъжа си дори в задгробния живот. Според учените, другите останки принадлежат на роднина на Дромихет и вероятно са положени по-късно. Гробната камера се различава от останалите с богата и красива украса. Стилът на изобразяване е елинистичен, но съобразен с културата и вярванията на гетите.

Три страни от камерата оформят колонада, която вместо от колони е изградена от блокове на свода, поддържани от десет женски фигури с протегнати ръце към тавана. Те носят названието кариатиди и достигат височина до 1,2 метра. Изобразени са със силно накъдрени, достигащи до пода рокли без ръкави. Кръстовете им са препасани с колан, а краят на дрехите е обърнат нагоре и прилича на чашка на цвете.

Всяка една от десетте жени е изобразена с различно лице и спуснати по раменете къдрави коси. Над главите им има кошници. Две хилядолетия след създаването им може да се види остатъка от кафява боя, с която са оцветявали косите, лицата и дрехите на фигурите. На свода на гробната камера е изобразен ритуал по обожествяване на покойния владетел, наречен хероизация.

Тракийска гробница Свещари

Владетелят е изобразен на кон, придружаван от двама оръженосци. Пред него е застанала богиня, а зад нея четири жени с дарове в ръце. На полукръглата стена под свода на гробната камера рисунка изобразява ритуал по хероизация (обожествяване) на покойния владетел. Царят е представен на кон, следван от двама оръженосци. Срещу него е застанала богиня с дълга дреха, която подава на Дромихет златен венец, а четири жени зад нея носят дарове в ръцете си.

Кариатидите и тази сцена са останали недовършени. Ръцете на жените са грубо издялани, а рисунката е очертана само с креда, което води до предположението на учените, че вероятно владетелят е починал преждевременно в битка и това е прекъснало работата на майсторите.
Богатствата, с които е изпратен владетеля към отвъдния живот са заграбени още в древността, затова може да се правят само догатки за вида им. В страничната камера на гробницата са открити кости от пет коня, които са посечени, за да могат да служат на владетеля в задгробния живот. Открити са следи в насипа на могилата от огнища и жертвени ями, където са извършвани погребални обреди.

В тази територия са открити около 26 могили, крепостни стени, артефакти и религиозни съоръжения. Въпреки че няма доказателства, предполага се, че тук се е намирал тракийският град Хелис, създаден през IV в. пр.н.е., столица по време на цар Дромихет. Градът се простирал на територия повече от 100 декара и бил ограден от крепостни стени. Смята се, че вътре са се намирали сградите, в които живеели най-важните тракийци. Проучванията продължават и днес, понеже е изследвана малка част от резерват „Сборяново“.

Три години след като е открита, гробницата в село Свещари е включена в списъка за световно културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Тя е ценена високо заради изящните, майсторски изпълнени елементи от декорацията. Гробницата е паметник на тракийското изкуство, оставящ посетителите без дъх.

Снимки: Уикипедия

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *