Чипровско въстание

Чипровски манастир
Лопушански манастир