Румяна Титерякова

Румяна Титерякова е екскурзовод с близо 40 години опит. Води групи на български и на руски език. Преподава „Туризъм“ на студентите в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Председател е на Асоциацията на екскурзоводите за Южна България. Член е на Съвета по туризъм в Пловдив. Автор е на книгата “Пловдив – древен и вечен”, която претърпя две издания. Номер на лиценз от Националния туристически регистър: Е-00075.